umeni.euweb.cz | pøidat mezi oblíbené | nastavit jako domovskou stránku | banner


 DĚJINY UMĚNÍ, GALERIE
 anticke Řecko  home celá galerie

Řeckému umění předcházelo umění Krétské a Mykénské. Celé umění oblasti egejského moře je velice jemné, smyslové, kultivované...

Krétské umění
(také kultura minojská podle krále Mínóa)
Se rozvíjelo v 2. tisíciletí př. n. l. na ostrově Kréta (významná obchodní křižovatka). Na začátku 20. stol. Objeven:

palác v Knóssu. (labyrint)
Rozsáhlý objekt, sídlo krále Mínóa. Uprostřed nádvoří. Červeno černé sloupy. Bohatá fresková výzdoba, malba na vlhkou omítku (mořské motivy – delfíni, chobotnice...; skok přes býka).

Prováděli náboženské obřady s býky. Proslavily se také krétské červeno-černé vázy.

býk váza Knóss freska

Mykénské umění
Navazuje na krétské umění. 2/2 2. tisíciletí př. n. l. V Mykénách na Peloponésu. Město mělo mohutné hradby se Lví bránou. Typická stavba megaron (inspirace pro řecké chrámy hala se sloupy).
Agamemnónova maska – objevitel Scheliemann. Nepatřila Agamemnónovi.
Mykény byly napadeny kmenem Dórů.

maska brana

Umění Řecka
Významná kultura ve vývoji evropských národů. Řecké kmeny na Peloponésu – Dórové a Iónové. Řekové počítají své dějiny od r. 776 př. n. l. (první olympiáda).

Datace
období prehistorické 12. – 9. st. př. n. l.
archaické 8. – 9. st. př. n. l.
klasické 5. – 4. st. př. n. l.
helénistické 3. – 1. st. př. n. l.

Architektura
Se vyvíjela především v souvislosti s chrámy. Architrávový systém (na sloupech je kamenný vodorovný trám). Několik typů chrámů, rozlišovacím prvkem je sloup.
Technika – kámen spojovaný čepy, nebo dřevěnými kolíky, cihly, dřevo.

Řád dórský
Je masivní, mohutný, výzdobou střízlivý, prostý, nemá patku.
Parthenón na athénské Akropoli
Akropole – opevněný okrsek na vyvýšeném místě města. Za krále Perikla. Parthenón – uvnitř socha bohyně Athény (10m)

Řád iónský
Je štíhlejší, lehčí než dórský. Rozdělen na patku, dřík, hlavici. Zdobený spirálou v hlavici.
Příkladem je div světa – Artemidin chrám v Efesu. (délka 120m, sloupy 18m)

Řad korintský
Více zdobný než iónský. Hlavice zdobená rostlinnými motivy. Prostupuje do římské kultůry.

Další řecké stavby
Lázně, divadla, stadióny, amfiteátry...
Divadlo v Epidauru

akropole div světa korintský řad divadlo sloupy

Sochařství
Dochovalo se málo soch. Známe ho hlavně z kopii Římanů. 8 st. př. n. l. – sochy mladých atletů a žen v dlouhých šatech. První znaky ideálů antické krásy. Realistické, harmonické. Reliéfy hlavně ve štítech chrámů. Námětem lidská postava.

Myrón
,,Sochař pohybu“ - Diskobolos.

Polykleitos
Hledání ideálu krásy. Jinoch uvazující si stužku. (původně z bronzu, zachována pouze římská kopie).

Feidias
Socha Dia (12 m), slonovina, pozlacené vousy.

Praixtelés
Socha Afrodité.

Dále Laokóon, Niké Samothrácká, Kolos rhodský (37m, bronz, bůh slunce, zřítila se).
socha diskobolos niké

Malířství
Nedochováno. Známo pouze z římských kopií. Fresková tvorba, deskové malířství. Malby na keramice nejprve geometrické, později tzv. ,,černofigurový a červenofigurový sloh.“ Náměty mytologické a běžný život.

 www.umeni.euweb.cz
Dnes je: 04. 12. 2023 | webdesign Adam Ligocki | © 2007 | ADMIN | Internetový obchod s obrazy | galerie09.cz