umeni.euweb.cz | pøidat mezi oblíbené | nastavit jako domovskou stránku | banner


 DĚJINY UMĚNÍ, GALERIE
PRAVĚKÉ UMĚNÍ - Homo habilis, Doba kamenná, Altamira, Neolitická revoluce, Megalitické stavby, Stonehenge, Věstonická venuše...
 pravěké umění  home celá galerie

První schopnost vytvářet umělecká díla se objevuje u lidského druhu Homo habilis (člověk zručný). Vyráběl první kamenné nástroje opracováním valounů – úštěpy, sekáče...
S dokonaleji opracovanými valouny se setkáváme u druhu Homo erectus (člověk vzpřímený) – pěstní klíny, vrtáky, rydla, čepelovité nože...
Homo sapiens neanderthalensis (neandrtálec) – nože, rydla, škrabáky, vrtáky, kamenné sekery... Otisky nohou, značky načrtnuté prsty.

Datace
Doba kamenná 3 000 000 př. n. l. - 4. tisíciletí př. n. l
Doba bronzová do 750 př. n. l.
Doba železná 750 př. n. l. - 0

Malířství
JeskynNí malby. Nejčastěji zoomorfní náměty. Motivace - lov. Barva z drcených nerostů smíchaných s tuky nebo vodou. Nanášení prsty, nebo štětci ze srsti zvířat.

Jeskyně
Altamira – (Špa.) objevena 1879. Barvy – bílá, okrová, červená, černá, hnědá, žlutá. Zvířata v běhu, skoku...
Lascaux, Niaux – (Francie) zvířata zasažena šípy.
Chauvet, - (Fr.) přes 300 maleb.
Les trois Fréres – lovec v kůži zvířete.
Rouffignac - (Fr.) jeskyně „sta mamutů“.

jeskyní malby jeskyní malby jeskyní malby jeskyní malby jeskyní malby jeskyní malby
Rytiny:
Výjevy zachycené na kostech, mamutovině, kamenech.

Sochařství
Sošky z hlíny, mamutoviny. Náměty - zoomorfní nebo ženské postavy (venuše) – symbol plodnosti.
Lascaux z Willendorfu, Lespuge, Laussel...

venuše venuše venuše

Neolitická revoluce
Člověk přechází od lovu a sběru ke společnosti usedlé, založené na zemědělství => nové nástroje – jehly, hroty ke zbraním, dýky, saně, brusle, lyže, keramika...

Keramika
Lineární – zdobená především spirálami.
Vypichovaná

keramika

Doba bronzová
Objev slitiny mědi a cínu. Rozvoj kovotepectví, odlévání do forem. Výsledkem vznik šperků, spon, náramků, zdobených dýk, jehlic, mečů...

Megalitické stavby
Jsou to velké kamenné bloky neznámých tvůrců.
Význam: hrobky, kultovní místa, posvátná obřadiště...

Typy:
Menhiry – Vysoké vztyčené kameny, někdy tvoří aleje. Největší menhir u Bretaně 23m, 348 tun. (rozdrcen bleskem)
Dolmeny – dva kameny přepaženy třetím (trilitem). Převážně hrobky.
Kromlechy – kamenné kruhy, astronomicky orientované. Nejznámější Stonehenge, žulové bloky dopravovány ze vzdálenosti až 160 km.

megality megality megality

Pravěké umění v našich zemích
Obyvatelstvo tvořili předchůdci keltů.
Nálezy z jeskyních sídlišť – Věstonická venuše, venuše s křivou tváří (že by první portrét?). Rytiny do žeber - pasoucí se koně, zápasící býci – jeskyně Pekárna na Moravě. Bronzová socha býčka z Býčí skály.

venuše venuše soška

 www.umeni.euweb.cz
Dnes je: 04. 12. 2023 | webdesign Adam Ligocki | © 2007 | ADMIN | Internetový obchod s obrazy | galerie09.cz