umeni.euweb.cz | pøidat mezi oblíbené | nastavit jako domovskou stránku | banner


 DĚJINY UMĚNÍ, GALERIE
 anticky Řím  home celá galerie

Římskému umění předchází umění etruské. Vše, co Etruskové vytvořili, dále rozvíjeli Římané.

Etruské umění
Spojovací článek mezi řeckým a římským uměním. Etruskové jsou lid neznámého původu. Svou říši rozvinuli na území dnešního Toskánska v 7. stol. Př. n. l. Ve 3. stol. Př. n. l. podlehli moci Říma.

Architektura
Používali klenbu. Spáry opracovaných kamenů směřují do středu zakřivení. Nejvíce informací máme z dochovaných hrobek. Ostatní stavby se nedochovaly, byly ze dřeva.

Sochařství
Snaha o realistické zachycení. Socha Vlčice se stala symbolem Říma. Bronz. (postavy Romula a Rema doplněny v renesanci)

Malířství
Velké množství námětů fresek v hrobkách. Osobitý projev.

vlčice freska


Římské umění
Aplikují znalosti převzaté od Etrusků, a zároveň pokračují v řecké tradici. Výsledkem je nová kultura.
Řím založen 753 př. n. l. Centrum světového obchodu, umění.

Datace
období republiky do 1. stol. Př. n. l.
období císařských dynastií od 1. stol. Př. n. l.
rozdělení na Z a V říši konec 3. stol
r. 476 - rozpad Západořímské říše

Architektura
Spojení konstrukce oblouku a architrávu. Nejdůležitějším pokrokem bylo první použití kupolové klenby.
Římský Pantheon – kopule z dutých cihel, výška 43 m, navrchu otvor

kopule

Stavby
Bazilika - základ křesťanských chrámů.
Divadla
Amfiteátry – nezastřešené, eliptický půdorys, stupňovité hlediště a aréna uprostřed.
Koloseum v Římě – největší amfiteátr, Kapacita 40 000 sedících a 5 000 stojících.

koloseum

Cirk – podkovovitý půdorys, pro závody.
Thermy – lázeňské budovy. Př. Diokleciánovy thermy.
Vily – honosná sídla. Př. Hadriánova – součástí lázně, divadla, knihovny...
Náměstí (fórum) – centrum města, obklopeno významnými budovami, zdobeno sochami, vítěznými oblouky.
Př. Forum Romanum v Římě.
Forum Traianovo – uprostřed 43 m vysoký sloup. Zdobený reliéfy zobrazující vítězství legií.
Vítězné oblouky – zachováno přes 100 vítězných oblouků. Titův vítězný oblouk v Římě.

forum oblouk

Technický pokrok
Síť dálnic, vodovody, akvadukty, mosty...
Př. Agrippův akvadukt v Nimes.
Trajánův most přes Dunaj.

akvadukt jezdecka socha

Sochařství
Vzchází z řeckého. Reliéfy na vítězných obloucích. Portrétní sochařství.
př. Jezdecká socha Marca Aurelia z bronzu.

 www.umeni.euweb.cz
Dnes je: 04. 12. 2023 | webdesign Adam Ligocki | © 2007 | ADMIN | Internetový obchod s obrazy | galerie09.cz