umeni.euweb.cz | pøidat mezi oblíbené | nastavit jako domovskou stránku | banner


 DĚJINY UMĚNÍ, GALERIE
REALISMUS
 realismus  home celá galerie

Z lať. Realis = skutečný.

Realismus jako vědomý směr vzniká ve Francii (2. pol. 19. století)

Kdy Gustave Courbet, který tak pojmenoval svou výstavu, když nebyla vystavena na světové výstavě v Paříži – pronajal si proto provokativně dřevěnou boudu, kde své obrazy vystavil.

Ale realistické tendence již v:
- pravěku lineární kresba zvířat
- renesanci
- barokní realismus Caravaggia

Základní znaky
- snaha o zachycení reality, pravdy
- skutečnost bez jakéhokoliv přikrášlování
- žádné klasicistické, romantické estetické ideály
- umělci se zaměřovali na těžkou práci
- díla mají ponuřejší barevnost než díla romantická
- ,,podívejte se na toho sedláka bez kabátu a to bláto na zemi“
- umělecká opravdovost

Architektura
Stále historizující slohy – novogotický a novorománský určen sakrálním stavbám, zatímco novorenesanční se pro praktičnost ujal v běžné architektuře.

Sochařství
Doprovod architektury, zdobné...

Malířství

Průkopníci realismu ve francii

Gustave Courbet
Malíř samouk.
Štěrkaři, Dobrý den pane Courbete, Pohřeb v Ornans...

Honore Daumier
Proslaven svými karikaturními obrazy, uvolněný až expresionistický rukopis, díky karikaturám se dostal i do vězení. Pradlena.

Peredvižníci
Realisté v Rusku, pro které se stal tento umělecký směr kultovní a národní. Členové sdružení putovních výstav název Peredvižníci – putovat, putující.
Jejich realismus byl srozumitelný, popisný.

Repin
Zobrazoval bídu ruského lidu a události ruských dějin.
Nejznámější dílo - Burlaci na Volze (tažení lodí proti proudu – lidé zapřáhnutí jako zvířata)
Výjevy z rus. dějin i aktuální události – Ivan Hrozný.

Šiškin
Maloval krajinu v její reálné podobě.

Barbizonská škola

Skupina francouzských krajinářů (realistických). Uctívání přírody a vesnického života, malovali přímo v plenéru, vedli bohémský život. Položili základy pro impresionisty.

Jean Francois Millet
Vynikající realista, zobrazoval venkovský život v jeho nezkrášlené podobě = tvrdou práci.
Sběračky klásků.

Edouard Manet
Předchůdce impresionismu, ale v díle realista.

Théodor Rousseau a Camille Corot
Se kolem r. 1825 usadili nedaleko vesnice Barbizon. Malovali krajinu v plenéru. Budili pohoršení svým bohémským životem.
Corotovy krajiny s vodním oparem = inspirace impresionistů.

Realismus u nás

Josef Mánes - český malíř a kreslíř, přechod mezi romantismem a realismem.

Chitussi - krajinář, franc. vliv.

Generace ND
Architekti: Josef Zítek, po požáru Josef Schulz
Stavba byla bezesporu největší kulturní událostí 2. pol. 19. století v našich zemích.
Základní kámen položen v roce 1868 poté 1881 vyhořelo a r. 1883 definitivně otevřeno Smetanovou Libuší.
Výzdoba se konala formou soutěže, kde probíhala veliká protekce.

Schnirch
Trigy

Myslbek
Alegorie hudby

malířská výzdoba
Ženíšek

Opona na Ženíškův návrh Hynais.
 www.umeni.euweb.cz
Dnes je: 04. 12. 2023 | webdesign Adam Ligocki | © 2007 | ADMIN | Internetový obchod s obrazy | galerie09.cz