umeni.euweb.cz | pøidat mezi oblíbené | nastavit jako domovskou stránku | banner


 DĚJINY UMĚNÍ, GALERIE
mezopotámie

Uzemí mezi řekami Eufrat Tigris. (4000/3000př. n. l.) Docházelo k postupné nadvládě jednotlivých národů.

Architektura
Stavby na vyvýšených terasách z důvodů častých záplav (bohatá úroda). Stavebním materiálem byla hlavně cihla (pálená, glazovaná; spojování asfaltem z ropy) z důvodu nedostatku dřeva a kamene.

Národy Mezopotámie

Sumerové
(4000 př. n. L.) První obyvatelé Mezopotámie. Zakládají městské státy – Ur, Uruk, Lagaš, Kiš... Považováni za nejstarší stát.

Stavba zikkuratů
Masivní stupňovité stavby s vnějším schodištěm. (zikkuraty stavěli i babylóňané a jiné národy) Sloužily k náboženským, astronomickým, pohřebním účelům. Nejstarší - zikkurat v Uruku.

Vynálezy
Kolo, hrnčířský kruh, písmo...
Klínové písmo vzniklo zjednodušením původního - obrázkového písma. Záznam rákosem do hliněných destiček. (Epos o Gilgamešovi)
Socha panovníka Gudea.

sumerské písmo gudea zikkurat zikkurat

Akkádové
Semitský národ. Získává nadvládu v mezopotámii.(2000 př. n. l.)
Akkádská říše – státní ůtvar.
Narámsínova stéla – zobrazuje panovníkovo válečné vítězství.

stéla

Babylónská říše
Vytváří ji panovník Chammurapi (2000 př. n. l.)
Chammurapiho zákoník – stéla z kamene, nad textem reliéf. (Bůh diktující vládci zákony) Nejstarší zákonodárný dokument světa,(282)zákonů. ,,Oko za oko, zub za zub“.

stéla

Novobabylónská říše
Panovník Nabukadnesar (6 st. př. n. l). Znovu obnovená babylónská říše, po nadvládě asyřanů. Centrem říše bylo město Babylón. Hradby města 23 m široké. Rozloha 2x2 km.

Babylónská věž
Budována na 33m vysokém podstavci o straně 250m.

Ištařina brána
Součást procesní cesty, která protínala Babylón. Zdobena zoomorfními reliéfy z glazovaných cihel.(hadí drak, býk)

Visuté zahrady Semiramidiny
Div světa, součást paláce, kde byl poprvé použit architektonický oblouk. Důmyslné zavlažovací zařízení.

brána brána zahrady

Asyrská říše
Nadvláda asyrské říše - 8 st. př. n. l. Palác Sargona II v Chorsabádu – rozloha objektu 10 ha, 209 síní a nádvoří. Brána paláce – socha býka s lidskou hlavou. Býk má 5 noh. Při pohledu ze strany jde, při pohledu zepředu stojí.

okřídlený býk

Chetité
Schopní stavitelé.
Jako první starověká civilizace používali ve větší míře kovy. Uměli je odlévat, tavit, tepat, letovat. Zdobení geometrickými tvary.

 www.umeni.euweb.cz
Dnes je: 04. 12. 2023 | webdesign Adam Ligocki | © 2007 | ADMIN | Internetový obchod s obrazy | galerie09.cz