umeni.euweb.cz | pøidat mezi oblíbené | nastavit jako domovskou stránku | banner


 DĚJINY UMĚNÍ, GALERIE
BAROKO
 baroko  home  celá galerie  

 Baroko-poznámky studentů
Je posledním universálním slohem v Evropě. Vzniká v době, nepokojů v katolické církvi. Ta soupeří s protestanty. Roku 1540 vzniká Tovaryšstvo Ježíšovo – známí jako jezuité. Aby se podíleli na rekatolizaci. Jejich působení je vnímáno rozporuplně. Byli-li pro nás spíše bičem, nebo nám bylo prospěšné. Jezuité přinesli s sebou vzdělání, ale znovu byl zprovozněn nejtemnější úřad církve = inkvizice. Faktem je, že se církev začala chovat tržně a došlo jí, že s protestanty se nemůže rovnat po stránce racionální, a tak obratně zaútočila na stránku citovou. => Dala tak vzniknout baroku jako takovému.

Původ slova z portugalského „barroco“ = nepravidelná perla.

Datace
Druhá polovina 16. stol. – polovina 18. stol.

Znaky
- baroko má ohromovat, fascinovat a působit na smysly, cit nadřazen rozumu.
- mělo by být srozumitelné.
- působí dramaticky, vypjatě, vzrušivě...

Architektura
Se šíří se ve dvou podobách. Na sever v dynamičtější variantě. Do Francie však v klasicizující podobě, která je spojena s renesanční tradicí.

Obě varianty jsou ale jednotné ve vytváření mohutných prostorů působících na cit.

Dynamické baroko
- složité půdorysy, průniky křivek, elips, využívání kontrastu světla a stínu, bohatá přemíra zdobení, štuková výzdoba, fresková výzdoba, sochy, malířská díla.
- vzbuzuje v nás napětí, neklid, pocit mystického opojení.

Stavby
Církevní (kostely, kaple), paláce, domy, pevnosti...

Lorenzo Bernini
Italský architekt navazující na Michelangela.
Dostavba chr. sv. Petra v Římě.

Johann Bernerd Fischer z Erlachu
Rakouský sochař a architekt.
Zámek Schönbrunn u Vídně...

Zámek Schönbrunn u Vídně

Christopher Wren
Významný matematik a architekt.
Katedrála sv. Paula v Londýně.

Katedrála sv. Paula v Londýně

Další památky
Zimní palác v Petrohradě, koloniální baroko (Amerika) ...

Zimní palác v Petrohradě

Klasicizující Baroko
Nepůsobí na člověka natolik mysticky.

J. H. Mansart
Účastnil se přestavby Versailles (jedno z nejmonumentálnějších panovnických sídel) pro Ludvíka XIV. V okolí zámku také geometrická zahrada s přesně vymodelovanými keři a rostlinami (tzv. francouzský park). Architekt André Le Notre. Probíhá také dostavba Louvre.

Louvre

Sochařství
Opouští se ideál renesanční krásy, silný důraz na dynamiku, expresívnost, mystičnost, záhyby, oblečení rozevláté, vzedmuté...

Spjato s architekturou – kolem kostelů, morové sloupy...

Mariánský kult (sochy p. Marie) – církev chtěla prostřednictvím ženy, matky lze získat věřící.

Lorenzo Bernini
Vystihuje stav lidské duše, náboženské extáze a utrpení...
Fontána čtyř řek v Římě.

Malířství
Dramatické kompozice, co největší emocionalita a expresivita => až tvarové deformace. Šerosvit vyhnán do extrému => temnosvit – obraz ponořen do tmy, exponovaná místa nasvětlena.
Fresky mají dokonalou perspektivu, opticky rozšiřují prostor.

Caravaggio (1573 – 1610)
Italský malíř. Z počátku velmi rychle rostl jeho věhlas. Podporovali ho mnozí sběratelé umění. Později se však začala projevovat jeho prchlivá povaha a byl několikrát vězněn, kvůli rvačkám. Často musel prchat kvůli pronásledování. Caravaggio je zakladatelem italského barokního realismu. Své postavy začal zobrazovat jako skutečné prosté lidi své doby, bez jakéhokoli přikrašlování. Charakteristické je umělcovo použití světla. Je vrháno v koncentrovaných proudech ze stran. Světlo rozráží tmu a modeluje postavy tak, že působí téměř hmatatelně. Také považován za zakladatele zátiší a barokního realismu.
David s hlavou Goliášovou (uříznutá hlava = vlastní portrét), Ukřižování sv. Petra...

caravaggio caravaggio caravaggio caravaggio caravaggio caravaggio

Velázqvuéz
Španělský dvorní malíř krále Filipa II. Výjevy ze života, zátiší, psychologické portréty šp. krále Filipa IV. a jeho dvora. Infantky, dvorní šašci a trpaslíci...
Infantka Margarita – nedokončeno (předchůdce impresionismu).
Papež Inocenc X – námět převzal F. Bacon.

Velázqvuéz Velázqvuéz Velázqvuéz
Prohlédněte si samostatnou Velázqvuézovu galerii. (64 obrazů!)

Vlámské Baroko
Největší rozmach v oblasti Holandska a Flander

Holandské zátiší
Předměty denní potřeby (květiny, zvěř, ryby, talíře s jídlem). Precizní zpracování, střízlivá barevnost, smyslové, hmatatelné...
Willem Claesz

Willem Claesz

Holandská Krajina
Malba holandské přírody. Roviny s nízkým horizontem a vysokým nebem. Zobrazování prostých chatrčí, větrných mlýnů, holandského pobřeží...

Peter Paul Rubens (1577 - 1640)
Tento mistr barokního stylu byl je považován za jednoho z největších světových malířů v historii a nejdůležitějšího vlámského malíře 17. století. V Antverpách jej jeho matka dala do učení k nejlepším místním malířům. Navštívil Benátky, Řím a Janov, studoval zde antické umění a učil se kopírováním děl italských mistrů. Jeho styl byl v té době silně ovlivněn Tizianem. Po smrti jeho matky v roce 1608 se vrátil do Antverp. Jeho obrazy Stavění kříže (1610) a Snímání z kříže pro místní katedrálu panny Marie ho zařadili mezi nejuznávanější vlámské malíře. Náboženské motivy jsou jeho nejvýznamnějšími díly. Pro zpracování velkého množství zakázek, které dostával, vytvořil v Antverpách dílnu, ve které s ním pracovali jeho žáci z nichž mnozí se později sami proslavili. Zemřel ve věku 63 let. Je pochován v kostele sv. Jakuba v Antverpách.
Únos dcer Leukippových (kompozice do kruhu)...

Peter Paul Rubens Peter Paul Rubens
Prohlédněte si samostatnou Rubensovu galerii. (114 obrazů!)

Antoon van Dyck
Nejnadanější Rubensův žák, vynikající portrétista, narozen v Antverpách, žil v Itálii a Anglii.

Vermeer van Delft
Označován za nejholandštějšího malíře vůbec.
Mlékařka, Dívka v turbanu...

Vermeer van Delft Vermeer van Delft Vermeer van Delft

Rembrandt van Rijn (1606-1669)
Nizozemský barokní malíř. Jako nejnadanější ze sourozenců šel studovat. Universitu však opustil a vstoupil do učení k místnímu malíři J. van Swanenburgovi. Učil se u něho tři roky. Jeho umělecké práce sklízely úspěch a obživu. Po vystavení obrazu Noční hlídka se dostává do finančních potíží, protože obraz způsobil skandál. Rembrandtův umělecký záměr byl chápán jako podivínská schválnost. Střelci byli na malíře rozzlobení, protože všichni si zaplatit za podobiznu 100 zlatých, ale někteří byli částečně nebo úplně zakryt, někteří byli vepředu jiní vzadu. Po skandálu vyhledává Rembrant stále častěji náboženská témata. Krista a světce představuje jako skutečné lidi s lidskými myšlenkami a city, ale s hlubokým duševním životem
Noční hlídka – obraz, ve své době nepochopen, oddíl milice se pro společenskou prestiž nechal namalovat. Rembrant, místo klasického skupinového portrétu chtěl být originální, zobrazil oddíl za pochodu a využil temnosvit. Zobrazil také barevný kontrast dvou hlavních postav – kapitána v černých šatech s červenou šerpou a jeho poručíka se světlém oděvu. Důležitý je také stín na poručíkově kabátci, který určuje, že kapitán ja o krok napřed a definuje jeho společenské postavení.
Hodina anatomie doktora Rulpa.

Rembrandt van Rijn Rembrandt van Rijn
Prohlédněte si samostatnou Rembrandtovu galerii. (109 obrazů!)

Baroko v Čechách a na Moravě
Obrovské kulturní dědictví. Probíhala tvrdá rekatolizace a stavělo se tedy mnoho církevních staveb.

Architektura

Kryštof Dizenhofer
Především církevní stavby.
Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně.

Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně

Ignác Diezenhofer
Dokončil otcovy stavby, představitel barokního dualismu – klid vnější fasády v kontrastu s vnitřní dynamikou.
Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

Sochařství

F. M. Brokof
Autor některých soch na Karlově mostě.

F. M. Brokof

Matyáš B. Braun
Vypjatější a plastičtější než Brokof. Autor soch na Karlově mostě.

Matyáš B. Braun

Malířství

Karel Škréta
Pozdvihl českou barokní malbu ke světovosti.

Karel Škréta

Peter Brandl

Peter Brandl

Rokoko
V 18. stol. Plynulý přechod baroka v Rokoko. Zjemnění, lehkost a hravost...
Náměty již nejsou pouze náboženská. Výjevy z her, špásování mužů a dam...

Architektura, sochařství
Přebujelost tvarů, také uplatnění u nábytku, keramiky...

Malířství

Antonie Watteau
Je považovaný za prvního z mistrů rokoka.

Antonie Watteau

J. H. Fragonard
Šťastné náhody houpačky.

J. H. Fragonard
 www.umeni.euweb.cz
Dnes je: 04. 12. 2023 | webdesign Adam Ligocki | © 2007 | ADMIN | Internetový obchod s obrazy | galerie09.cz