umeni.euweb.cz | pøidat mezi oblíbené | nastavit jako domovskou stránku | banner


 DĚJINY UMĚNÍ, GALERIE
EXPRESIONISMUS -
 expresionismus  home celá galerie

Název odvozen od slova exprese (výraz).
Je to umělecká tendence usilující o přesvědčivé a naléhavé vyjádření vnitřních, mnohdy tragických pocitů (motiv smrti, strachu, úzkosti...).
Výtvarné prostředky pocity znázorňující vedou k deformaci a karikatuře.
Neexistuje časové vymezení. Expresi můžeme hledat i v pravěku.
V užším slova smyslu se jedná o umělecký proud na začátku 20-. století navazující na secesní symbolismus, ale znázorňovali odcizení člověka společnosti plné přetvářky a intrik, díla jsou projevy duše umělců, ve Francii nepochopen.

Předchůdci expresionismu

Grünevald
Německý renesanční malíř, schopen zobrazit krajní výrazové polohy.
Insenheimský oltář (11 dílů) – Grünevald zobrazuje ukřižovaného Krista s končetinami zkroucenými od bolesti a bičování. Velice naturalistické zobrazení Krista.

Grünevald

El Greco
Španělský renesanční malíř. Nebál se opustit renesanční ideál a tvořit podle sebe. Charakteristické jsou jeho protáhlé postavy zachycující touhu opustit svět tíže a hmoty a vzepnout se k obloze, typické používání běloby. Náboženské motivy.
Pohled na Toledo, Laokoön...

El Greco El Greco

Francisco de Goya (1746-1828)
Španělský umělec s nezařaditelným dílem. Výrazně přispěl ke zrodu moderního umění. Ve svých dílech sestupuje do největších temnot lidského nitra (tzv. černé obrazy). Náměty: upalování, vraždy, znásilnění, podřezávání hrdel. Maluje značně expresivně, problémy s inkvizicí.
Rodina Karla IV (Španělského)- Zobrazuje degeneraci královského rodu.
Nahá mája a oblečená Mája, Saturnus,
Caprichos - cyklus grafik, jsou odrazem inkvizičního dusna ve Španělsku.
Hrůzy války – grafické cykly

Francisco de Goya Francisco de Goya
Prohlédněte si samostatnou Goyovu galerii.

Prostředky expresionistů
Podobně jako fauvisté kladli důraz na čistotu barvy. Prostor zobrazován bez perspektivy. Redukce tvarů na zdůraznění výrazu. Postavy ohraničeny výraznými konturami.

Hlavní představitelé expresionismu

Edvard Munch (1863-1944)
Norský malíř, obrazy výrazem drsného severského života. Ovlivněn smrtí matky a sester. Psychicky nemocen. Zachycuje výraz lidského nitra (zejména tragično, úzkost a smrt).

Křik
Nejslavnější a nejznámější expresionistický obraz. Symbol celého směru, symbolizuje výraz úzkosti, výrazné barvy, kontury a značná deformace.

Další díla: Úzkost, Puberta, Madona ...

Edvard Munch Edvard Munch Edvard Munch Edvard Munch

James Ensor
Belgický malíř, obrazy s fantaskními náměty. Častým námětem byly karnevalové masky jako symbol pokrytectví, škodolibosti, grimasy, kostlivci...

James Ensor

Německý expresionismus
Od roku 1905 silná tradice, založeny 2 skupiny.

Skupina Die Brücke
Skupina mladých umělců protestujících proti akademismu, odpor ke konvenci. Kladli důraz na čistou barvu. Časté téma - výjevy z berlínské ulice. Odcizenost velkoměstského života, v v němž se člověk rozpouští v pomíjivých kontaktech. Muži a ženy prostitutky...

Emil Nolde
Člen Die Brücke. Maloval osobitým stylem po prožití těžké nemoci. Zpracovával Náboženskou tématiku. Dílo označeno nacisty za zvrhlé

Emil Nolde

Skupina Der blaue Reiter (Berlín)(modrý jezdec)
Intelektuálnější skupina.
Členové Vasilij Kandinskij (1866-1944 Rusko) a Paul Klee (později vývoj k abstrakci).

Expresionismus u nás
Munchova výstava v Praze, která vzbudila ohromný ohlas a vyprovokovala k činnosti některé dnes slavné malíře. S postupem let se k expresionismu mísí ještě kubismus a vzniká tak syntéza zvaná kuboexpresionismus.

Skupina Osma
Spolek osmi malířů, ve kterých vybudil Munchův odkaz tvůrčí expresionistickou náladu, vzbudila u kritiky protichůdné názory, pozvolna přechází do kuboexpresionismu a přidávali se k nim i jiní. (J. Čapek)

Emil Filla
Člen Osmy. Obraz - Čtenář Dostojevského.

Emil Filla

Bohumi Kubišta
Představitel kuboexpresionismu.
Prosba, Polibek smrti, Zátiší s lebkou..

Bohumi Kubišta

Václav Špála
Nebyl přímo členem osmy, ale podílel se s ní na expresionistickém úsilí. Specifické Zachycení české krajiny, zátiší a ženské figury. Typická barevnost – modrá,červená a bílá. Jeho rukopis tvořily široké stopy štětce.

Václav Špála

Jindřich Prucha
grafik
 www.umeni.euweb.cz
Dnes je: 04. 12. 2023 | webdesign Adam Ligocki | © 2007 | ADMIN | Internetový obchod s obrazy | galerie09.cz