umeni.euweb.cz | pøidat mezi oblíbené | nastavit jako domovskou stránku | banner


 DĚJINY UMĚNÍ, GALERIE
STAROVĚKÝ EGYPT - pyramidy, hieroglify, faraóni, Kleopatra, Džoserova pyramida, pyramidy v Gíze, mumie...
 starověký egypt  home celá galerie

Egyptská říše se rozkládala podél toku řeky Nil, která zajišťovala úrodnou půdu a sklizeň i několikrát ročně. A tak se obyvatelstvo mohlo věnovat i stavebním plánům panovníka. Dělníci měli vymezenou pracovní dobu, žili v jednoduchých kamenných domech s kanalizací.

Země byla sjednocena na přelomu 4 a 3 tisíciletí př. n. l. vládci – faraóny. Smrt Kleopatry r. 30 př. n. l. Egypt připadl Římské říši.

Časová orientace podle celkem 30 dynastií (královských rodů), nebo...
Stará říše 2700 – 2200
Střední říše 2200 – 1500
Nová říše 1500 – 1000 př. n. l.

Dolní Egypt – dolní tok Nilu. (sever) Horní Egypt – horní tok. (jih)

Nejstarší památky pocházejí z období Staré říše, z Dolního Egypta (delta Nilu). Centrem bylo město Memfis. Vznik prvních pyramid.

Architektura
Pyramidy
Promyšlené monumentální stavební díla ve tvaru jehlanu, která si dávali stavět faraóni jako své hrobky. Mnohdy se dokončení ani nedožili. Byly součástí chrámových celků. Stavba trvala desítky let. Egypťané již ovládali početní operace, využili znalosti z fyziky a mechaniky (kladkostroj).

Džoserova pyramida v Sákkaře – nejstarší, připomíná zikkurat.
Cheopsova – největší, výška 146m, strana 230m. Nachází se na pláni v Gíze. Postavena z více než 2 000 000 kamenných kvádrů.
Sfinga v Gíze – 20m vysoká socha zvířete s lidskou hlavou.

pyramida pyramida sfinga

Mastaby
Typ hrobek. Možná se z nich vyvinuly pyramidy. Chrámové komplexy

Prvky běžné v naší architektuře: brány, nádvoří, ploché stropy, pilíře, sloupy (vzor pro řecké sloupy). Chrám Amona v Luxoru, Abú Simbel – skalní chrám...

chrám chrám obelisk

Obelisk
Štíhlý, vysoký, vztyčený kámen. Náboženské účely. Zdobené hieroglyfy. Často dopravovány do Evropy (Řím, Paříž).

Sochařství
Dostatek kamene. Námětem panovníci a božstvo. V pozdějším období první jemná modelace výrazu obličeje. Sochy polychromovány (barveny), inkrustace (vkládání drahokamů do očí). Socha panovníka Rahotepa a Nofrety, portrét (busta) královny Nefertiti

Pohřební masky
Nejznámější Tuanchamónova – vytepána ze zlatého plechu, zdobená barevnými skly a drahokamy. Součást bohatě zdobeného sarkofágu.

ranhotep maska busta

Reliéfy
Na stěnách chrámů, hrobek, v pyramidách...

Malířství
Technika – přírodní hlinky na omítce, nanášení roztřepeným rákosem.
Neuplatňovali perspektivu. Vzdálenost vyjadřovali umístěním objektů nad sebe – pásová perspektiva. Na jednom obrazu různá měřítka postav dle důležitosti – hieratická perspektiva. Strnulost, neživost. Typický znak – kombinovaný pohled - hlava a končetiny zachyceny z profilu, trup a oko zepředu. Obrazy jsou vlastně písmem. Námětem – pestrost svět obyčejných lidí, faraónů, bohů...

písmo malby

Písmo
Hieroglyfy - obrázkové písmo, 1000 znaků.
 www.umeni.euweb.cz
Dnes je: 04. 12. 2023 | webdesign Adam Ligocki | © 2007 | ADMIN | Internetový obchod s obrazy | galerie09.cz