umeni.euweb.cz | pøidat mezi oblíbené | nastavit jako domovskou stránku | banner


 DĚJINY UMĚNÍ, GALERIE
GOTIKA -
 gotika  home celá galerie

Vzniká jako výsledek technického vývoje. Nacházíme se ve středověku, nad rozumem a poznáním stojí církev. Obyčejný člověk se cítí bezvýznamný. Gotická katedrála vystihuje duši doby.

Počátky v 12. století v Normandii a Ile-de-France. Z Francie se sloh šíří do celé Evropy, stává se univerzálním slohem.

Název vznikl od domnělých autorů architektury (Gótů). Použil ho malíř Giorgio Vasari, označuje sloh za hrubý a zmatený. Tím měla být zkritizována architektura barbarské kultury, neslučující se s klasicizujícími teoriemi.

Datace
Gotika raná – období přechodu
Gotika vrcholná – 13. – 14. století
Gotika pozdní – 15 století

Architektura
Je hlavním nositelem gotického umění. V počátcích se gotika aplikovala na základy románských staveb. Později se osamostatnila. Lomený oblouk, žebrová klenba, opěrný systém, vertikalita, členitost, bohaté zdobení...

Uplatnění žebrové klenby - křížová, šestidílná, síťová, vějířovitá, hvězdicovitá...

Vnější pilíře - tvoří opěrný systém, zachycují tlak stěn, díky nim lze stavět do výšky.

Okna - zasklená vitrážemi. (skleněné tabulky spojené olovem) Rosety - kulatá okna.

Materiál
Kámen, vysoké cihly (buchty).

klenba klenba klenba vitráže roseta roseta

Stavby, památky

Katedrála
Půdorys tvoří většinou trojlodí. Na západě monumentální dvouvěžní průčelí, s rosetou uprostřed. Bohatě zdobená průčelí. Východní část věnec apsid. Podepření opěrným systémem. Fiály – štíhlý ozdobný jehlan, zakončení pilířů... Boční lodi odděleny sloupy. Doplňováno plastikami (figurální, zoomorfní, rostlinné náměty).

př. Notre Dame v Paříži, katedrála Stephansdom ve Vídni, kat. ve Štrasburku, v Remeši, gotický klášter Mont-Saint-Michel...

notre dame Mont-Saint-Michel Mont-Saint-Michel

U nás
Chrám sv. Víta - stavbu zahájil francouzský architekt Matyáš z Arrasu, najatý Karlem IV. Podílel se také na stavbě Karlštejna, jeho práci poté dokončil Petr Parléř a jeho synové, spjatý také s Karlovým moste a chrámem sv. Barbory.

chram sv. Víta chrám sv. Barbory

Hrady
Budovány jako bezpečné sídlo feudála. Pevné opevnění, čtvercový půdorys.
Karlštejn, Zvíkov, Kost

Města
Vznik nových měst na zelené louce. Jasný půdorysový rozvrh. Nejdůležitější obvykle čtvercové náměstí s měšťanskými domy, radnicí...
České Budějovice

Mosty
Most v Regensburgu, nejstarší v Německu.
Písek – nejstarší kamenný most.
Karlův most.

písek

Sochařství
Spjato většinou s architekturou, portály. Pohybová strnulost. Ve tváři snaha o postižení duševního stavu. Náboženské motivy.
Materíál: kámen, dřevo.
Madony – Marie s novorozeným Ježíšem. Náznak esovitého prohybu.
Piety – Marie s tělem mrtvého Krista.
Časem lze sledovat proměnu ze strnulosti do jemného prohnutí celé postavy => krásný sloh.

madona pieta

Malířství
Snaha o zachycení reality, však svazované dobovými konvencemi.
Fresky, desková malba (tempera), knižní malba – (iluminátoři).

Giotto di Bondone
První velká umělecká osobnost evropského malířství. Perspektivní prostorová konstrukce postavy nahlížené zezadu i z profilu.
Fresky v kapli v Padově, obraz Madony s dítětem.

Andrej Rublov
Přelom gotiky / renesance, tvořil ruské ikony.

Andrej Rublov

Malířství u nás
Bylo na vysoké úrovni. Autoři většinou anonymní, používáme proto titul Mistr, k němuž uvádíme jeho nejslavnější dílo (většinou oltáře).
Dominantní barvy: mariánské tzn. zlatá, modrá, červená.

Mistr Třeboňského oltáře
Snaha řešit perspektivně prostor, vyjádření psychiky postav, pozadí krajinné se zvířaty.
Př.: Zmrtvýchvstání, Kristus na hoře Olivetské...

Mistr Třeboňského oltáře

Mistr Litoměřického oltáře
V jeho díle již nalézáme prvky renesance. Realismus postav, perspektiva, průhled do krajiny. Je autorem fresek v kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta.

Mistr Theodorik
Dvorní malíř Karla IV. Nejznámějším a nejslavnějším dílem je soubor 130 deskových obrazů v kapli sv. Kříže. Iluminátor knih.

Mistr Theodorik
 www.umeni.euweb.cz
Dnes je: 04. 12. 2023 | webdesign Adam Ligocki | © 2007 | ADMIN | Internetový obchod s obrazy | galerie09.cz