umeni.euweb.cz | pøidat mezi oblíbené | nastavit jako domovskou stránku | banner


 DĚJINY UMĚNÍ, GALERIE
RENESANCE -
 renesance  home celá galerie

Je universální umělecký sloh v Evropě v 15. – 16. století. Slovo renesance má italský původ (znovuzrození, znovuobjevení).
Hlavním rysem je nahrazení ducha člověkem. Obnovení antické vzdělanosti. Důvěra v lidské myšlení, svobodu jedince a poznání přírody. Renesance se postavila proti Středověku a Gotice, jako symbolu slepého křesťanství.
Antiku si mohli dovolit zkoumat a studovat jen zámožné vrstvy => u zrodu renesance stály obchodníci a bankéři z Florencie.
Od gotické plošnosti a anatomických nepřesností se vrací zpět staré ideály, perspektiva, anatomie...

Datace
15. st. – ranná renesance
16. st. – vrcholná renesance
Manýrismus – pozdní reneance

Architektura
Vysoké stavby nahrazeny horizontálnějšími, pohodlnějšími => od spirituálnosti k lidskému pohodlí.

Prvky
Architráv, sloupořadí, peristyl, opticky vzdušný prostor, použití kupole, budovy vycházejí z geometrických tvarů (krychle, koule) Na stěnách fresková výzdoba, štuková výzdoba, sgrafita (postavy, rostliny, ornamenty)...

sgrafita

Budovy
Paláce, Kostely

Sochařství
Součásti náhrobků, církevních staveb...
Přínos renesance – nově dynamika, pohyb, dodržování anatomie, monumentálnost...
Donatello
Ještě gotické rysy, ale převažuje realismus.
Socha David.

donatelo

Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564)
První z renesančních umělců. Všestranný umělec. Věnoval se sochařství, malířství, architektuře i poezii. Již za jeho života bylo jeho dílo považováno za vrchol renesance. Sám sebe považoval spíše za sochaře, přesto je klíčovou osobností ve vývoji malířství. Konkurent a odpůrce Leonarda. Sochy plné výrazu, dynamiky a děje, barokní znaky ve výrazu tváře, vnitřní napětí.
David (náměstí ve Florencii) - ,,oživení mramoru“.

David

Malířství
Prostor, perspektiva... Uplatnění zlatého řezu. Využívání tempery, vaječné tempery + poprvé použita olejomalba Snaha o realitu, návaznost na antický kánon => idealizace postav. Objev šerosvitu = důležité části těla vystupují ze tmy.

Motivy
Náboženské, mytologické, portréty, figurální výjevy...

Průkopníci

Giotto
Prohlašoval, že umění musí věnovat více pozornosti reálnému světu.

Masaccio (1401 – 1428)
Stal se průkopníkem renesančního malířství. Oprostil své dílo od konvencí a gotiky. Největší roli přidělil zobrazování skutečnosti. V jeho díle se projevovala znalost anatomie, proporcí lidského těla, perspektiva.
Freska Vyhnání z ráje.

masaccio

Florentská Škola

Sandro Botticelli
Dovršitel rané renesance, idealizace postav. Jeho obrazy označovány jako symbol jara, svěžesti, prvního zrození...
Zrození Venuše - Ideál ženské krásy i dlouho let poté.

venuše

Leonardo da Vinci (1452 – 1519)
Všestranný umělec, známý také jako vynálezce (ponorka, vrtulník). Věnoval se také anatomii (7000 stran poznámek a nákresů) => perfektní anatomie na malbách. Hudebník, urbanista...
Dáma s hranostajem, Poslední večeře, Mona Lisa (Giocconda), Poslední večeře Páně...

mona lisa leonardo poslední večeře
Prohlédněte si samostatnou Leonardovu galerii nákresů.

Raphael Santi
Fresky, madony – vnímány především jako krásné ženy dílo směřuje ke klasicismu.

Michelangelo Buonarotti
Proslavil se svými freskami v Sixtínské kapli. Biblické motivy hlavně starý zákon...

michelangelo michelangelo michelangelo

Benátská škola Začali se věnovat ležícímu aktu, počátky žánru krajinomalba.

Giorgione – Spící venuše

Giorgione

Veronese – Svatba v Káni Galilejské

Veronese

Tizian
Vynikající práce s barvou.
Typická hněď (tizianovská) – hnědo, červeno, rezavá.
Venuše urbinská.

Tizian

Zaalpská Renesance

Bratři Eyckové
Jsou uváděni jako zakladatelé olejomalby. Nizozemí.
Gentský oltář

Gentský oltář

Hieronymus Bosch (1450-1516)
Nizozemský malíř. Jeho dílo je nezařaditelné, znak surealismu. V díle plná apokalyptické hrůzy, neřesti, cynismus, pohled na zkažené lidstvo a jeho lék.
Zahrada pozemských rozkoší - Bůh je umístěn v koutě => označen za kacíře.

Hieronymus Bosch

Pieter Brueghel
Pozorovatelný vliv Bosche, snaha o realistický obraz vlámské společnosti i krajiny. Rolnické motivy.
V zemi peciválů, Malomocní, Cykly roční doby, měsíce, 7 hříchů, 7 ctností. Věž Babel...

Pieter Brueghel Pieter Brueghel Pieter Brueghel

Albrecht Dürer
Německý grafik. Dřevořezy, rytiny, portrétista, autoportréty, výtvarný teoretik.
Adam a Eva

Albrecht Dürer

El Greco
Řek, usadil se v Španělsku. renesanční malíř. Opustil renesanční ideály a tvořit podle sebe. Charakteristické jsou jeho protáhlé postavy zachycující touhu opustit svět tíže a hmoty a vzepnout se k obloze, typické používání běloby. Náboženské motivy. Do jisté míry předchůdce expresionismu. viz
Pohled na Toledo, Laokoön...

El Greco El Greco

Renesance v Českých Zemích
Zpoždění díky husitství. Hlavní mecenáš Rudolf II => období rudolfínská doba (rudolfínská Praha).

Architektura
Hvězda, Velké Losiny, Litomyšl...

Malířství

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593)
Italský malíř, pozván do Prahy. Manýrista, alegorie.

Giuseppe Arcimboldo Giuseppe Arcimboldo Giuseppe Arcimboldo Giuseppe Arcimboldo Giuseppe Arcimboldo Giuseppe Arcimboldo Giuseppe Arcimboldo
 www.umeni.euweb.cz
Dnes je: 04. 12. 2023 | webdesign Adam Ligocki | © 2007 | ADMIN | Internetový obchod s obrazy | galerie09.cz